KONTAKTY

Jiří Kolář Velkoobchod Maloobchod
Velká Dlážka 36
Přerov
ledtronic(a)seznam.cz
IČO 88286011

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 18 Kč
skladem
naše cena 20 Kč
skladem
naše cena 20 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 18 Kč
skladem
naše cena 20 Kč
skladem
naše cena 30 Kč
skladem

Úvod » NAPÁJECÍ ZDROJE 12V

slide

NAPÁJECÍ ZDROJE 12V

Popis výrobku:

Napěťový napájecí zdroj udržuje na svém výstupu trvale konstantní napětí. Při zvyšování odběru se zvyšuje výstupní proud zdroje až do hodnoty maximálního výstupního proudu, kdy se aktivuje elektronická proudová pojistka a výstupní napětí se sníží, což je z hlediska funkce zdroje poruchový stav. Připojované LED sestavy musejí být navrženy tak, aby při všech jejich provozních režimech byl jejich příkon, resp. odebíraný proud menší, než je jmenovitý výstupní výkon, resp. maximální výstupní proud zdroje.  Jmenovité hodnoty základních parametrů zdrojů a jejich charakteristiky jsou uvedeny na typovém štítku. Podrobné technické parametry najdete v technických listech k jednotlivým typům zdrojů.

Instalace zdrojů:

Instalaci zdrojů musí provádět výhradně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací (vyhl. 50/1978 Sb.). Při projektování, montáži a zprovozňování musejí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy. Instalaci zdroje je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí.  Zapojení zdrojů poveďte patřičně dimenzovanými vodiči. Zdroje je nutno instalovat do odpovídajících podmínek okolního prostředí a provozovat je v rámci jejich provozních parametrů.  Elektronické napájecí zdroje při zapnutí odebírají velký primární startovací proud. U rozsáhlých instalací s velký počtem zdrojů je třeba na tyto proudy patřičně dimenzovat předřazené jističe a volit typy s pomalou reakcí (třída C a D), případně celou instalaci rozdělit a jednotlivé sekce spínat postupně. Další možností je zapojit do primárních okruhů napájení zdrojů přídavné prvky omezující proudový náraz. Elektronické napájecí zdroje mají z principu svého fungování relativně velký unikající proud. U rozsáhlých instalací s velký počtem spínaných zdrojů je třeba v případě ochrany pomocí proudových chráničů tyto unikající proudy v dimenzování chráničů zohlednit.

Odolnost proti přepětí a rušení:

Odolnost zdrojů proti rušivým elektrickým vlivům je popsána příslušnými normami, které námi dodávané zdroje splňují. V praxi se bohužel často na elektrorozvodné síti vyskytují nežádoucí přepěťové rázy a špičky a rušeni, které z platných norem vybočují. Často se jedná o rušivé impulsy vzniklé spínáním výkonných motorů, elektromagnetů, osvětlení, průmyslových technologických linek aj., případně o sítě s dočasným nebo trvalým výskytem přepětí, nebo o rozvodné sítě nebo místa nedostatečně chráněné proti úderu blesku. V případě, že v přípojném místě zdroje je výskyt těchto jevů pravděpodobný, opatřete zdroje dalšími pomocnými přepěťovými a filtračními členy. Jinak hrozí nebezpečí zničení nejen zdrojů samotných, ale i připojené zátěže.běžná cena 179 Kč

naše cena 125 Kč

skladem


běžná cena 199 Kč

naše cena 139 Kč

skladem


běžná cena 189 Kč

naše cena 132 Kč

skladem


běžná cena 189 Kč

naše cena 139 Kč

skladem


běžná cena 139 Kč

naše cena 97 Kč

skladem


běžná cena 219 Kč

naše cena 153 Kč

skladem


běžná cena 229 Kč

naše cena 160 Kč

skladem


běžná cena 229 Kč

naše cena 160 Kč

skladem


běžná cena 249 Kč

naše cena 174 Kč

skladem


běžná cena 249 Kč

naše cena 174 Kč

skladem


běžná cena 299 Kč

naše cena 199 Kč

skladem


běžná cena 59 Kč

naše cena 41 Kč

skladem


běžná cena 319 Kč

naše cena 223 Kč

sklademnaše cena 5 Kč

skladem